Wat kan een actuaris voor u betekenen?

Een actuaris houdt zich bezig met het schatten van risico’s op het gebied van verzekeren en pensioenen. Belangrijk hierbij is het systematisch in de toekomst kijken, schattingen doen en deze vertalen in financiële consequenties.

Onze actuarissen houden zich voornamelijk bezig met pensioenen en sociale voorzieningen. Vraagstukken waar onze actuarissen zich over buigen zijn bijvoorbeeld pensioengat, verhoging pensioenleeftijd en betaalbaarheid van pensioenstelsels. Wij kunnen u hierover adviseren, begeleiden en helder communiceren naar de betrokkenen.

Onze actuarissen hebben een multidisciplinaire, pragmatische, deskundige inslag. Op creatieve wijze denken wij met u mee om tot oplossingen te komen.

Een aantal concrete voorbeelden:

  • Het opstellen van kostenanalyses voor pensioen- en sociale verzekeringsregelingen
  • Berekenen van technische pensioenvoorzieningen
  • Waarderingen (verslaglegging, jaarrekeningen, winstgevendheidanalyses)
  • Beoordeling van solvabiliteit van financiële instellingen zoals verzekeraars en pensioenfondsen; oordeel over de actuariële voorzieningen
  • Beoordeling van , advisering over en onderzoek naar grondslagen (sterftetafels, rekenrente, e.d.) van pensioenfondsen en verzekeraars;
  • Uw pensioenregeling bij de verzekeraar beoordelen en adviseren bij verlengingen
  • Begeleiden van overgangsregelingen bij invoeren van nieuwe wetgeving
Alicia Hof

Voor meer informatie neemt u contact op met Alicia Hof.

alicia.hof@montaecaribbean.com
+599 – 951 39 678