Wat kan een governance-specialist voor u betekenen?

Onze governance-specialisten richten zich op effectief besturen. Het gaat daarbij om deskundigheid, competenties van individuele bestuurs- of directieleden en van het bestuurlijke orgaan als geheel. Wilt u uw organisatie efficiënter inrichten om u als bestuurder of directie beter te kunnen richten op strategische vraagstukken en beleid, dan kunnen onze governance specialisten u hierbij adviseren en begeleiden.

Daarnaast richten wij ons binnen governance op het voldoen aan wet- en regelgeving: zijn al uw juridische documenten actueel en volledig, sluiten zij aan bij de geldende wet- en regelgeving en vormen zij een consistent geheel ten opzichte van elkaar? Wij kunnen u helpen bij het opstellen en actualiseren van uw juridische documenten, zoals uw pensioenreglement, financieringsovereenkomst en abtn maar ook uw overeenkomsten met derden. Daarnaast stellen wij procedures op om te bewaken dat u ook in de toekomst te blijft voldoen aan wet- en regelgeving.

Een aantal concrete voorbeelden:

  • Adviseren over en begeleiden van het efficiënt inrichten van uw organisatie
  • Opstellen van een passend deskundigheids- en opleidingsplan
  • Verzorgen van specifieke opleidingen voor gewenste deskundigheidsontwikkeling
  • Analyseren van juridische documenten en toetsen aan wet- en regelgeving, actualiteit en onderlinge samenhang
  • Opstellen juridische documenten en formuleren van beleid naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving

Voor meer informatie neemt u contact op met Margo Lelieveld.

margo.lelieveld@montae.nl
+31 (0)6 – 302 822 13