Wat kan een risicomanager voor u betekenen?

Het beheersen van risico’s is een van de belangrijkste uitdagingen voor pensioenfondsen en verzekeraars. Wij begeleiden bestuur, directie en toezichthouders bij het formuleren van het Risk Management Framework.

Onze risicomanagers brengen de risico’s in kaart en formuleren samen met u de gewenste beheersmaatregelen en het beleid. Daarbij is het belangrijk de risicobereid en de gewenste mate van beheersing van de risico’s in kaart te brengen. Onze risicomanagers zijn gespecialiseerd in de beheersing van zowel financiële als niet-financiële risico’s. Wij stellen procedures op voor monitoring en gewenste risicobeheersing.

Een aantal concrete voorbeelden:

  • Organiseren van workshops waarin de risico’s in kaart worden gebracht en de gewenste beheersmaatregelen worden geformuleerd
  • Het analyseren van uw organisatie om op alle niveaus de aanwezige risico’s en beheersmaatregelen te inventariseren
  • Het prioriteren van beheersmaatregelen: welke risico’s hebben de hoogste impact en waarschijnlijkheid, welke risico’s vragen het meest nadrukkelijk om verdere beheersing, en welke impact mag van de beheersmaatregelen worden verwacht
  • Opstellen van procedures en implementatie daarvan
  • Monitoren naleving beheersmaatregelen en de effectiviteit daarvan

Voor meer informatie neemt u contact op met Solange Denters.

solange.denters@montaecaribbean.com
+297 – 56 50 215