Wat kan een pensioenconsultant voor u betekenen?

Een pensioenconsultant is uw strategisch gesprekspartner op het gebied van pensioenen. Onze pensioenconsultants hebben brede kennis en ervaring op het terrein van pensioenregeling, financiering en uitvoering en kunnen u adviseren bij al uw pensioenvraagstukken. Onze pensioenconsultants denken met u mee over het vormgeven van de pensioenregeling, de financiering daarvan, verbetering van de uitvoeringsorganisatie en het optimaliseren van het vermogensbeheer en risicomanagement. Daarbij brengen wij niet alleen strategisch advies uit maar zorgen we ook voor de daadwerkelijke implementatie van uw beleid.

Een aantal concrete voorbeelden:

  • Ontwerpen van pensioenbeleid en pensioenregelingen
  • Onderzoek meest geschikte wijze van pensioenuitvoering
  • Ondersteuning bij productontwikkeling voor pensioenfondsen en verzekeraars
  • Vastleggen en verbeteren van uitvoeringsprocessen
  • Implementeren van de pensioenadministratie
  • Opstellen van financieel beleid (rekenrente, overlevingstafels, beleggingsbeleid en risicomanagement)

Voor meer informatie neemt u contact op met Solange Denters.

solange.denters@montaecaribbean.com
+297 – 56 50 215