Wat kan een investment consultant voor u betekenen?

Onze investment consultants geven een volledig onafhankelijk advies over de inrichting van uw vermogensbeheer. Zij kunnen u begeleiden bij het formuleren van de risicobereidheid van uw pensioenfonds en het opstellen van de beleggingsrichtlijnen.

Daarnaast kunnen zij uw vermogensbeheerders monitoren en de performance objectief in kaart brengen en afzetten tegen de beleggingsrichtlijnen. Onze investment consultants kijken daarbij niet alleen naar de activa-, maar ook naar de passivazijde van de balans. Zo kunnen wij de ontwikkeling van de dekkingsgraad monitoren en de oorzaken van een stijging of daling daarvan periodiek aan u rapporteren.

Ook het opstellen en bewaken van procedures voor vermogensbeheer en rapportages aan de toezichthouder behoren tot onze dienstverlening.

Een aantal concrete voorbeelden:

  • Begeleiden bij het opstellen van beleggingsrichtlijnen
  • Monitoren naleving van de beleggingsrichtlijnen door uw vermogensbeheerders
  • Begeleiden bij de selectie van vermogensbeheerders en fiduciair managers
  • Monitoren van de dekkingsgraad en rapporteren over de oorzaken van een toe- of afname van de dekkingsgraad
  • Opstellen en bewaken van procedures voor de uitvoering van het beleggingsbeleid

Voor meer informatie neem dan contact op met Nathalie Houwaart.

nathalie.houwaart@montae.nl
+31 (0)6 23 92 66 13