Ook in de Dutch Caribbean en Suriname is het niet onopgemerkt gebleven: in Nederland is na bijna 10 jaar een pensioenakkoord gesloten tussen werknemers- en werkgeversorganisaties en het kabinet. Dit akkoord heeft als doel een pensioenstelsel te ontwikkelen dat beter aansluit bij de toekomst. Montae Caribbean organiseert een educatiesessie over het Nederlandse Pensioenakkoord.

Doel van deze sessie is in te gaan op de vraag: wat kunnen we in de Dutch Caribbean en Suriname leren van dit akkoord? Ons pensioenstelsel is immers afgeleid van het Nederlandse stelsel. Welke onderdelen uit het akkoord zijn interessant voor ons? We benaderen het pensioenakkoord vanuit verschillende perspectieven en we kijken daarbij ook naar de bestuurlijke en praktische aspecten voor pensioenfondsbestuurders, werkgevers en vakbonden. Daarom zijn tijdens deze educatiesessie pensioenfondsen, vakbonden, werkgevers en verzekeraars van harte welkom.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor bestuurders, directie en management van verzekeraars en pensioenfondsen. Beleidsbeslissers binnen bedrijven en vakbonden.

Wanneer:

  • dinsdag 17 september van 14.00 – 17.00 uur op Aruba
  • donderdag 19 september van 14.00 – 17.00 uur op Curaçao

Wilt u zich al aanmelden, stuur dan een mail naar tina.vicario@montaecaribbean.com