Kiko nos por nifiká pa abo komo dunadó di trabou?

Nos ta yuda bo pensa tokante kontenido di bo areglo di penshun. Por hasi e gastunan komprendibel i ta yuda bo buska un solushon adekuá pa implementashon di bo areglo di penshun. Tambe bo por akudí serka nos pa komunikashon transparente i kla pa bo empleadonan tokante e areglo di penshun. Nos ta duna guia na dunadó di trabou na ora di atkisishon, harmonisashon i modifikashon di areglo di penshun.

Pa mas informashon abo por kontakto Alicia Hof.

alicia.hof@montaecaribbean.com
+599 – 951 39 678