Montae is echt een leuke club, ik ben blij dat ik met ze in zee ben gegaan. Bij andere partijen zie je nog wel eens super-commercieel gedrag. Montae is lekker no-nonsense. Gewoon hard werken met resultaat. Dat stralen alle consultants waar we mee samenwerken uit, ondanks verschillende expertises en soorten opdrachten.

Mark Bakker, Directeur Beleggingen & Treasury Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

Montae heeft een cruciale rol gespeeld bij zowel de oprichting als de verdere inrichting van Pensioenfonds Caribisch Nederland. Als bestuur ervaren wij de adviseurs van Montae als uitermate kundig, betrokken en professioneel in hun denken en hun doen. Montae verzorgt voor PCN de bestuursondersteuning en neemt het bestuur daarbij niet alleen veel werk uit handen, maar zij anticipeert tijdig op toekomstige ontwikkelingen, signaleert potentiële risico’s en schetst steeds verbetermogelijkheden voor het fonds. Mede dankzij de inbreng en de inzet van Montae is het PCN gelukt om binnen een relatief korte tijd een zeer solide organisatie neer te zetten die zich in de regio kan onderscheiden als het gaat om degelijkheid, deugdelijkheid van bestuur als ook een hoog niveau van service aan haar klanten.

Harald Linkels, Voorzitter PCN

Voor ons relatief klein pensioenfonds is Montae een belangrijke bron van kennis en ondersteuning, zowel op strategische en beleidsmatige onderwerpen, als op de operationele bestuurlijke ondersteuning.

Arthur Theunissen, Voorzitter Heinz Pensioenfonds

Montae heeft Mediq N.V. begeleid bij de wijziging van de pensioensituatie. Montae is daarbij positief opgevallen door de vele relevante disciplines die zij in huis hebben (actuarieel, vermogensbeheer, juridisch, communicatie); de praktische aanpak en flexibiliteit; de resultaatgerichtheid en de ervaring in dit soort trajecten.

Hans Janssen, CFO Mediq N.V.

Montae was het vier ogen principe of zoals men dat in de pensioenwereld noemt: de countervailing power. Het is goed dat het bestuur in het samenspel met de fiduciair manager niet alleen wordt bijgestaan door het eigen bestuursbureau, maar ook door een externe partij.

Rob Braaksma, Pensioenfonds HIBIN