De volgende educatiesessie is op 18 september op Aruba en op 20 september op Curaçao. Het centrale thema van deze sessie is: “Kosten van pensioenfondsen”.

We hebben tijdens deze bijeenkomst een gastspreker. Eric Veldpaus van het Institutioneel Benchmarking Instituut houdt een sessie over “benchmarking kosten van een pensioenfonds”. IBI Benchmarking maakt onafhankelijke benchmarks voor pensioenfondsen. Eric neemt u mee in de wereld van uitvoeringskosten in relatie tot rendement en risico.

Margo Lelieveld en Hans Kennis houden een sessie over “het optimale bedrijfsmodel”. Naast inzicht in de nieuwste Nederlandse uitvoeringsvorm het Algemene Pensioenfonds, schetsen ze een beeld van de mogelijkheden om de kosten te beheersen en wellicht te verlagen.

Over het Institutioneel Benchmarking Instituut:

Het Institutioneel Benchmarking Instituut is opgericht als onafhankelijk kennis-instituut, met als primair doel het bestuur van de pensioenfondsen te voorzien van informatie zodat zij zich een overwogen oordeel kunnen vormen over het niveau van de uitvoeringskosten in relatie tot rendement en risico, in vergelijking met de peergroep en met de gehele sector. IBI heeft daartoe een speciale benchmarking ontwikkeld die gehoor geeft aan de wensen van de sector. IBI is onafhankelijk en werkt samen met een aantal partijen en organisaties in de ontwikkeling van benchmarking en industrie standaardisering.