Wat kunnen we betekenen voor pensioenfondsen

Als pensioenfonds bent u verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van de pensioenregeling. Wij ondersteunen pensioenfondsen daarbij op strategisch en uitvoerend niveau. Wij adviseren over actuariële, communicatieve en juridische vraagstukken, vermogensbeheer en risicomanagement. Daarnaast begeleiden wij pensioenfondsbesturen- en directies op het gebied van governance zoals effectief en efficiënt besturen en adequate besluitvorming en vastlegging hiervan.

Ook ondersteunen wij pensioenfondsen op het gebied van deelnemersadministratie: implementatie van nieuwe pensioenregelingen bij de overgang naar een nieuw administratiesysteem, conversie van bestaande pensioenregelingen en individuele pensioenberekeningen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Margo Lelieveld.

margo.lelieveld@montae.nl
0031 (0)6 – 302 822 13